Lowlands Tactical: Forum

Full Version: Joint-Op: Gebroken Vlinder
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Gebroken Vlinder
[Image: ngkCIQg.png]

Gebroken Vlinder is een Joint-OP tussen de volgende clans en communities:

Vrijdag 6 Maart 2015
 • Aanvang + Mods testen: 19:30
 • Briefing: 20:00
 • Vetrek van basis: 20:15

Inlog gegevens
Teamspeak
- server: ts.lowtac.nl
- passwd: LowTac

Server
- Naam: Lowlands Tactical
- IP: 144.76.107.67
- Port: 2302
- Wachtwoord: JointOps

Mods
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om hun mods up to date te houden.

Play withSix
 • https://play.withsix.com/arma-3/collections/wx2TfsB350uq0ObUdgTsdw/Joint-Op-Gebroken-Vlinder
 • pws://?c=wx2TfsB350uq0ObUdgTsdw

Vereiste Mods
 • @CBA_A3
 • @ALiVE
 • @AGM
 • @AllInArmATerrainPack
 • @NLD_Units
 • @task_force_radio

Optionele Mods
 • @sthud_a3
 • @Blastcore-A3-Phoenix
 • @jsrs3


Situatie
Chernarus is voorbij het keerpunt van de oorlog. De CDF staat op het punt om verslagen te worden en hun bondgenoot NAPA staat op z'n laatste benen. Ondanks het superieure materieel en opleiding dienen de strijdkrachten van de NATO voor elke meter te vechten.

Hoewel de leiding van CDF is gevallen hebben de onder officieren de lacunes gevuld en vormen nog steeds een gehecht en gevaarlijke groep die vechten voor het behoud van hun land. En ondanks de grote verliezen bezit de CDF nog een groot deel van het zware materieel en technologie als van voor de oorlog. Dit varieert van hoogwaardige luchtafweergeschut tot AUGs, IFVs en MBTs. Hoewel CDF nog in bezit is van 2 CAS vliegtuigen en een luchtbasis zijn de laatste weken nog zelden vliegtuigen gezien.

NAPA is sinds oudsher een losbandige maar effectieve en zeer gemotiveerde groep. Ondanks de kleine aantallen en beperkte materieel blijven zij een uitdaging voor onze troepen. Onderschatting van deze groep heeft de nodige slachtoffers geëist.

De status van de burger bevolking is onbekend. Heel veel zijn het oorlogs gebied al ontvlucht. Er worden in dit scenario geen burgers verwacht.

Missie

Onze taak is om het initiatief te nemen en een begin te maken aan het einde van deze oorlog.

[Image: jo_ao_map.png]

Primaire doelen

Locatie: 037093 - Green Mountain
[Image: arma3%202015-01-24%2002-17-05-724.png]
Doel: Het ontnemen van voorraden van NAPA en de CDF.
Omschrijving: Wij verwachten dat hier een grote voorraad wapens en munitie opgeslagen is en is daarom uitzonderlijk zwaar bewaakt.Locatie: 027100 - Zelenogorsk
[Image: arma3%202015-01-24%2002-17-17-640.png]
Doel: Het zuiveren van Zelenogorsk
Omschrijving: Dit is het laatste bolwerk van NAPA. Zuiver dit en NAPA zal niet veel weerstand meer bieden.Locatie: 047128 - Balota Airfield
[Image: arma3%202015-01-24%2002-17-35-121.png]
Doel: Het innemen van Balota Airfield
Omschrijving: Dit is waar al het zware materieel en speelgoed verkeerd van de CDF. Neem deze in, vernietig hun strategische middelen en breng de zwaarste slag sinds het begin van de oorlog toe aan de CDF.Secundaire doelen
Naast de primaire doelen zijn er nog enkele steden en dorpen in handen van CDF en NAPA. Het is verwacht dat weerstand minimaal is. Mag dit op het pad liggen, dan indien mogelijk deze zuiveren.


Beschikbare materieel
Op onze basis op de NE airfield hebben wij het volgende materieel:
 • Een assortiment aan player-controlled en AI-controlled support assets. Variërend van transport en gevechts helicopters tot grondvoertuigen.
 • Reserve onderdelen en extra munitie kisten ter bevoorrading in het veld.


Radio kanalen, call-signs en command&control
Romeo (PC) - PRC kanaal 5: ???
Echo (2ic) - PRC kanaal 5: Sacha

Alpha - PRC Kanaal 1 - freq 31: Lowlands Tactical
- Alpha 1: Outlaw28 (SL)
- Alpha 2: ??? (TL)
Bravo - PRC Kanaal 2 - freq 32: Tangodown
- Bravo 1: ??? (SL)
- Bravo 2: ??? (TL)
Charlie - PRC Kanaal 3 - freq 33: Dutch Lions Community
- Charlie 1: ??? (SL)
- Charlie 2: ??? (TL)
Delta - PRC Kanaal 4 - freq 34: Dutch Lions Community
- Delta 1: ??? (SL)
- Delta 2: ??? (TL)

Longrange kanalen:
Kanaal 1: Command&Control
Kanaal 2: Transport assets
Kanaal 3: CAS assets
Kanaal 4: Artillery assets
Kanaal 6: Oproep kanaal

Er zijn ALiVE Combat Support voertuigen op de basis beschikbaar. Deze mogen uitsluitend door PC en 2ic aangesproken worden. Hetzelfde geld voor player-based support assets, deze mogen enkel in opdracht van de PC en de 2ic opereren.
Vanaf woensdag avond staat de server online met een test scenario voor deze joint-op zodat je ruim van te voren je mods kan testen. Smile

Vanaf vrijdag ~19:00 staat de joint-op scenario online!
Wat voor user support is nodig?
Mogelijk logistiek per helicopter, CAS per helicopter en arty.

of wij dit zullen gebruiken hangt van onze opkomst af
Yes had al het een en ander besproken met sacha. Voorkeur gaat uit naar transport Heli. Bij te lage opkomst ben ik natuurlijk gewoon inf! Smile
Over de opkomst geen zorgen. Onderstaand de DLC presentielijst V3 (van vandaag):

Calane
Hees
Sentinel
Ghost
Rik
JurK
Crabz
Mandaloree
Amiscus
Van Lent
SubmanD
KingRichard
Dvirus
Marcel
Sovjet
McRimm
Bacobrian (tot 2200)
Zikai
Noodles
Viktoir
Ronald
Witsiers

Een paar onder voorbehoud.
Onder hen ook piloten en mensen met de wil en kennis voor support/logistiek.
We kunnen een aardig oorlogje voeren met z'n allen Smile

Zin an!
McRimm,

Dat gaat nog druk worden! SmileOn a different note. ArmA 3 zal zeer waarschijnlijk vandaag geupdate worden naar v1.40. Kans is dus aanwezig dat er iets breekt in de mods (en missie) die wij gebruiken!

Spannend!
Of een upgrade verbod tot het weekend / testers
Ik fix het deze week. Smile
Goed. De server met de test-scenario draait! Jullie kunnen nu inloggen om jullie mods te testen! Smile
Pages: 1 2