Lowlands Tactical: Forum

Full Version: Regelement
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Meespelen bij Lowland Tactical vereist enkele eisen
Deze zijn meegenomen in het regelement van LowTac.

Regelement:

-Je bent 18 jaar of ouder
-Je beschikt over een werkende headset en spreekt Nederlands
-Je beschikt over een legale en werkende versie van het spel
-Je gebruikt geen cheats of hacks
-Je vertoont een volwassen gedrag
-Je hebt de juiste mindset en stelt je proactief op
-Je voldoet ten minste aan de minimale eis om een aanwezigheid van 50% te hebben (1 keer per week op Vrijdag, multi-clanning ten tijde van deze avonden is niet toegestaan)
-Je zal de naam Lowland Tactical niet in discrediet brengen
-Je checkt regelmatig het forum en laat weten of je wel of niet mee doet met de OP, of afwezig bent
-Je begrijpt dat LowTac een besloten groep is en dat niet zomaar iedereen mee kan doen of member kan worden