Lowlands Tactical: Forum

Full Version: TeamSpeak server
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lowlands Tactical gebruikte enkel communicatie middelen, naast het Forum wordt van TeamSpeak gebruikt voor verbale communicatie en het simuleren van radios binnen ArmA 3.

Om in te loggen heb je de volgende gegevens nodig:
Server: ts.lowtac.nl
Wachtwoord: LowTac