Lowlands Tactical: Forum

Full Version: Forum en Website op de schop!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
In verband met de constante innovaties hier binnen Lowlands Tactical zijn wij nu bezig de website en het forum een nieuwe plek te geven.

Het forum is vanaf heden niet mee bereikbaar op http://lowtac.nl/.
Dit forum is verhuist naar http://forums.lowtac.nl/.

SVP daarom jullie bookmarks!

Wij hopen binnenkort een nieuwe website voor Lowlands Tactical en @NLD_Units te kunnen lanceren!

Onze excuses voor het ongemak.