Lowlands Tactical: Forum

Full Version: DCS: F-15C
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Opstijgen en een beetje rondvliegen kan iedereen. Landen gaat vaak ook wel OK. De wapen systemen maximaal benutten is nog een beetje een probleem voor de meeste. Bij deze een serie videos die dit makkelijker moet maken.

Nu niet meer vragen wat TWS is...
Nog wat plaatjes ter ondersteuning:

[Image: 8lDlxSa.jpg]

[Image: caZhrVG.jpg]

[Image: 7A7suPF.jpg]
Interessante post! Ik ga dit zeker even testen deze week Smile.