Lowlands Tactical: Forum

Full Version: En het is officieel: RHS is niet compatible met Vanilla
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zie comments in: https://www.facebook.com/478330008846664...803771812/

...( of ACE3 wat dat betreft )
Er is veel te zeggen over RHS, maar het blijft er gelikt uitzien.
Het ziet er zeker super mooi uit, dit had vanila moeten zijn.
Maar als hun alles waar zij op bouwen aanpassen en onbruikbaar maken houd het een keer op om het gemixt te gebruiken.

We kunnen altijd een NLD_Units maken gebaseerd op RHS met hun als DEPENDENCY  Tongue

Oh nu we het toch over dependency hebben, graag hoor ik jullie mening over DEZE DISCUSSIE